Main Menu

Montáž pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov. Rozúčtovanie tepla.
Vyhláška č.240/2016 PDF Tlačiť E-mail
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 
Napísal Administrator   

Vyhláška 240/2016 prináša viac zmien v rozpočítavaní tepla na ohrev TUV ako pri rozpočítavaní tepla, ale pár zmien je aj tam. Vyhláška vstupuje do platnosti od 1.1.2017. Ministerstvo hospodárstva v tejto oblasti neprichádza s podstatnými zmenami. V objekte rozpočítavania, kde sú u konečných spotrebiteľov zapojené pomerové rozdeľovače tepla alebo určené meradlá, sa náklady na množstvo dodaného tepla na vykurovanie rozdelia v pomere 60% základná zložka a 40% spotrebná zložka z celkových nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie, čo znamená, že 60% nákladov na vykurovanie sa rozdelí medzi všetkých vlastníkov podľa príslušnej podlahovej plochy každého bytu. Vyhláška však vlastníkom umožňuje dohodnúť sa aj na inom pomere.

O čom môžu rozhodnúť vlastníci bytov a nebytových priestorov?

Ak majú vlastníci bytov a nebytových priestorov už schválené pravidlá rozpočítavania, tieto pravidlá zostávajú v platnosti. Pokiaľ sa rozhodnú pre iné, resp. nové pravidlá, je potrebné, aby si ich odsúhlasili na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov pred začatím nového rozúčtovacieho obdobia.

„Nová vyhláška MH SR č. 240/2016 Z.z. o rozpočítavaní množstva tepla neumožňuje zmeniť pravidlá so spätnou účinnosťou. Zmeny, ktoré si vlastníci bytov schvália v roku 2017 budú môcť uplatniť až vo vyúčtovaní za rok 2018, a to v prípade, ak vlastníci zvážia a dohodnú sa na inej percentuálnej výške základnej zložky hlasovaním na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov“

Vyhláškou č.240 sa tiež mení výpočet tepla pre byty s individuálnym vykurovaním, kde sa týmto bytom fixná platba zvyšuje. Prišiel na psa mráz a podľa Vyhlášky č.240 sa musia riadiť aj bytovky s vlastnými kotolňami. Tiež sa stanovuje spôsob výpočtu tepla pri poruche merača, alebo nemožnosti odpisu v jednotlivých izbách (nie v celom byte).

  

 

Posledná úprava Nedeľa, 03 Jún 2018 03:05
 

Kto je online?

Máme online 15 hostí