Montáž pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov. Rozúčtovanie tepla.
Komentár k Vyhláške 358 PDF Tlačiť E-mail
Užívateľské hodnotenie: / 11
SlabéDobré 
Pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov - Komentáre
Napísal Administrator   
Sobota, 27 Február 2010 10:18

Zvyšovanie nákladov na vykurovanie v našich panelových domov malo za následok potrebu merania v jednotlivých bytov. Najrozšírenejším meraním dodaného tepla v bytoch je podľa pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov.
Dňom 15. September 2009 nadobudla účinnosť Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č.358, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č.630/2005 Z.z., ktorá okrem iného stanovuje pravidlá rozpočítavania dodaného tepla. Zaujímavosťou je, že k zmene rozpočítavania prispeli sťažnosti dôchodcu Michala Šebeňa z Bratislavy.

Aké zmeny Vyhláška prináša? Najdôležitejšou zmenou je že Vyhláška exaktne určuje rozpočítavanie celkových nákladov za teplo na základnú zložku vo výške 60% a spotrebnú zložku vo výške 40%. Doteraz Vyhláška umožňovala, že bytovky sa sami mohli rozhodnúť, či základná zložka bude v rozmedzí 30 až 50% a spotrebná následne 50 až 70%. Nebolo jasné aký pomer zvoliť a faktom je, že vedenia Spoločenstiev neraz preceňovali význam spotrebnej zložky, teda meračov. No rovnako nie je jasné ako k svojmu pomeru prišiel Úrad. Súčasný model rozúčtovania bol prevzatý zo západnej Európy, kde sú však iné stavebné konštrukcie a tiež sa vykuruje na nižšiu teplotu. V našich podmienkach vyvstal problém tzv. „krádeže tepla“. O čo ide? Podchladené byty sú cez stavebné konštrukcie dotované teplom bytmi vykúrenými. Toto nie chybou bytov, ktoré šetria, ale chyba je, že im za „ukradnuté teplo“ nikto nevystaví účet.
Úplne spravodlivý model rozúčtovania vykurovacích nákladov je dnes asi nedosiahnuteľný a vždy bude spôsobovať polemiku. Tak teda merať, alebo nemerať? Zo skúsenosti vieme, že po namontovaní meračov výrazne klesli náklady na teplo. Ľudia si privreli okná a začali viac používať termostatické ventily. Takže asi merať. Snahou by teda malo byť čo najspravodlivejšie rozúčtovanie, ktorému by ľudia dôverovali. Avšak stotožňovať objektívnosť rozpočítavania iba so stanovením pomeru základnej a spotrebnej zložky je mylné. Rôzne štúdie ukazujú, že model rozúčtovania u našich západných susedov viac zohľadňuje špecifiká našich bytových domov a spôsobu kúrenia. Český spôsob rozúčtovania by bolo možné použiť aj pri bytových domoch s vlastnou kotolňou na ktoré Vyhlášky stále zabúdajú.
Zmeny vo Vyhláške sú oproti dnešnému stavu určite pozitívne. Stanovený pomer základnej a spotrebnej zložky napríklad v Dolnom Kubíne po tom, ako sa rekonštruovali rozvody, bytovky majú svoje výmenníkové stanice a byta majú namontované pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov, sa takmer rovnajú fakturovanej fixnej a variabilnej zložke od dodávateľa tepla za r.2008. Našou snahou bolo, aby rovnaký pomer základnej a spotrebnej zložky si stanovili pri svojom rozúčtovaní aj bytovky. Má to svoju logiku a hlavne je to vedením bytoviek pred ľuďmi zdôvoditeľné.
Podľa novej Vyhlášky sa budú rozpočítavať náklady na teplo až za r.2010.

 

Ing.Vladimír Salva