Main Menu

Montáž pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov. Rozúčtovanie tepla.
Čo je dennostupeň? PDF Tlačiť E-mail
Užívateľské hodnotenie: / 2
SlabéDobré 
Napísal Administrator   
Nedeľa, 20 Marec 2016 04:49
Obyvatelia so vo vyúčtovacích hárkoch stretávajú s ďalším povinným údajom: " dennostupeň". Čo to vlastne je?
Pri porovnávaní spotreby tepla na vykurovanie za jednotlivé mesiace v rámci roka sa naši odberatelia často stretávajú s pojmom "dennostupeň". Počet dennostupňov za určité časové obdobie charakterizuje klimatické podmienky. Čím sú klimatické podmienky náročnejšie, t.z. čím je vonku chladnejšie, tým je počet dennostupňov vyšší. Dennostupeň (°D) predstavuje rozdiel vnútornej teploty v byte (v priemere 20°C) a priemernej vonkajšej teploty. Vonkajšia priemerná denná teplota, tvorí štvrtinu súčtu vonkajších teplôt meraných o 7.00 h, o 14.00 h a o 21.00 h, pričom teplota meraná o 21.00 h sa započítava dvakrát.

Príklad:
vonkajšia teplota nameraná o 7:00                        6,4 °C
vonkajšia teplota nameraná o 14:00                    12,2 °C
vonkajšia teplota nameraná o 21:00                      8,1 °C

6,4 + 12,2 + 2 x  8,1 = 34,8 °C
34,8 / 4 = 8,7 °C

Priemerná vonkajšia denná teplota je + 8,7 °C. Potom 20 - 8,7 = 11,3 °D (dennostupňov)

Dennostupne sa používajú pri výpočte tzv. merných spotrieb tepla na vykurovanie. Táto merná spotreba cez dennostupne by mala byť na rovnakej úrovni. Samozrejme, ak sa v bytovom dome zrealizuje nejaké racionalizačné opatrenie, merná spotreba tepla na vykurovanie sa musí znížiť.

V našom prípade za rok 2015 je počet dennostupňov v rámci vykurovacích dní: 3.166 čo je súčin počtu vykurovacích dní v roku a rozdielu medzi menovitou teplotou miestnosti (20 °C) a priemernou mesačnou teplotou. Počet dennostupňov za určité časové obdobie charakterizuje klimatické podmienky. Čím sú klimatické podmienky náročnejšie, t.z. čím je vonku chladnejšie, tým je počet dennostupňov vyšší. Dennostupeň (°D) predstavuje rozdiel vnútornej teploty v byte (v priemere 20°C) a priemernej vonkajšej teploty.

Posledná úprava Nedeľa, 20 Marec 2016 04:57
 

Kto je online?

Máme online 14 hostí