Koeficienty zohľadňujúce nepriaznivú polohu miestností Tlačiť
Užívateľské hodnotenie: / 8
SlabéDobré 
Pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov - Legislatíva
Napísal Administrator   
Streda, 06 August 2008 21:27
Vyhláška 358 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví okrem iného stanovuje:
"Koeficienty zohľadňujúce nepriaznivú polohu miestností.":

a) miestnosť s dvoma vonkajšími stenami (rohová miestnosť): 0,90
b) miestnosť d dvoma rohovými stenami, z ktorých jedna smeruje na sever
alebo východ: 0,82
c) tretia stena susediaca s vonkajším prostredím: 0,93
(pravdepodobne veľkometrážne byty s 3-ma vonkajšími stenami- veľmi málo sa vyskytujúce)
d) najvyššie podlažie - plochá strecha: 0,80
e) najvyššie podlažie - pod nevykurovanou povalou: 0,85
f) najnižšie podlažie - nad terénom alebo nevykurovanou pivnicou: 0,80

Pri prípadnej kombinácií nepriaznivých polôh sa výsledný koeficient zohľadňujúci
nepriaznivú polohu miestnosti vypočíta podľa vzorca:

k = 1 - ∑(1-ki)

kde predstavuje:
k - výsledný koeficient zohľadňujúci nepriaznivú polohu miestnosti
ki - koeficient zohľadňujúci jednu nepriaznivú polohu miestnosti
Posledná úprava Nedeľa, 03 Jún 2018 03:10